Education Cities Nederland

logo eng_education cities

Wat is de kracht van Education Cities?
Education Cities® biedt nieuwe veelbelovende vormen van onderwijs en leren.
Ze ontwikkelen daarbij de kunst van samenwerking in de samenleving: in de klas, op school, in de stad, in het land en over de hele wereld.
Education Cities bevordert een leven lang leren, stimuleert innovatie en levert menselijk kapitaal op door alle inwoners, van alle leeftijden, de gelegenheid te bieden de beste versie van zichzelf te worden.
De stad is een podium voor betekenisvolle ervaringen en ontmoetingen.

Een ‘Education City’ is een bij de 21ste eeuw passend centraal platform voor het koppelen van de gemeenschap aan het onderwijs en de stedelijke en technologische innovatie.

De Education Cities transitie in een notendop

 • Van “school in een gemeenschap” naar “gemeenschap (buurt/wijk/stad) als school”
 • Van afbakening van begrip “leraar” naar “iedereen, jong en oud, is leraar”
 • Van “leren en daarna werken” naar “altijd blijven leren en ontwikkelen”
 • Van “verantwoordelijk voor eigen leren en ontwikkeling” naar “verantwoordelijk voor leren en ontwikkeling van jezelf en anderen”
 • Van “leren binnen rigide structuur” naar “passie, talenten en dromen wijzen de weg voor leren en ontwikkelen”
 • Van “hokjes en etiketten” naar “iedereen wordt uitgedaagd om beste versie van zichzelf te worden”
 • Van “uitval, thuiszitten en isolement” naar “niemand wordt achtergelaten”
 • Van “losse initiatieven en projecten” naar “Education Cities als kapstok en paraplu voor initiatieven en projecten in buurt, wijk en/of stad”
 • Van “houden hoe het is” naar “verandering is de norm”
 • Van “locatie gebonden” naar “inbedding in lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk van netwerken”
 • Van “succesvol in Israel” naar “ook succesvol in Nederland”

Visie

 • Education Cities ziet de stad als een grote school
 • Iedere leefomgeving biedt enorme kansen als een sociaal educatief en tastbaar netwerk gericht op de realisatie en ontwikkeling van zowel het individu als de stad. Het verhaal van de gemeenschap en haar “eigen taal”
 • Een ‘Education City’ levert een zichzelf versterkende en op de gezamenlijke lokale kracht gebaseerde dynamiek op.

‘Van gemeente naar gemeenschap, van kennisoverdracht naar talentontwikkeling’


Education Cities op de wereldkaart

Education Cities werd in 2010 opgericht in Israël door Yaacov Hecht en Ram Shmueli.
Israëlische steden en gemeenten werken samen met Education Cities en bouwen aantoonbaar en zeer succesvol duurzame samenlevingen waarin iedereen zijn plek vindt.
Daarin lopen zij voorop in de toepassingen van innovatieve ontwikkelingstools in het onderwijs die deze samenhang bevorderen.
De organisatie is internationaal onder andere ook actief in Bulgarije, Finland, Zuid Korea, India, Mexico, Brazilië, India en heeft contacten met de Europese Unie.

Logo Education Cities Nederland

Waarom willen wij Education Cities naar Nederland halen?
Lees meer over ons initiatief

Lees meer over onze activiteiten